Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  

Numer: XXIII/170/13, Z dnia: 18.04.2013

, Zmieniana:  
w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedy i doradcy zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kobiór
Załączniki:
xxiii17013.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XXIII/169/13, Z dnia: 18.04.2013

, Zmieniana:  
w sprawie zgodnego sposobu podziału ostatecznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej, wpłat oraz planowanego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, pomiędzy gminami Kobiór i Wyry
Załączniki:
xxiii16913.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XXII/168/13, Z dnia: 04.03.2013

, Zmieniana:  
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobiór
Załączniki:
xxii16813.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XXII/167/13, Z dnia: 04.03.2013

, Zmieniana:  
w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę dodatkową
Załączniki:
xxii16713.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XXII/166/13, Z dnia: 04.03.2013

, Zmieniana:  
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Załączniki:
xxii16613.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XXII/165/13, Z dnia: 04.03.2013

, Zmieniana:  
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Kobiór
Załączniki:
xxii16513.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XXII/164/13, Z dnia: 04.03.2013

, Zmieniana:  
w sprawie górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych
Załączniki:
xxii16413.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XXII/163/13, Z dnia: 04.03.2013

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów z pojemnika o określonej pojemności
Załączniki:
xxii16313.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XXII/162/13, Z dnia: 04.03.2013

, Zmieniana: XX/138/12
w sprawie zmiany uchwały Nr XX/138/2012 Rady Gminy Kobiór z dnia 28 grudnia 2012roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2013-2021
Załączniki:
xxii16213.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XXII/161/13, Z dnia: 04.03.2013

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2013rok
Załączniki:
xxii16113.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XXII/160/13, Z dnia: 04.03.2013

, Zmieniana:  
w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej "Master" Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach.
Załączniki:
xxii16013.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XXII/159/13, Z dnia: 04.03.2013

, Zmieniana:  
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na realizację zadania pod nazwą: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze (etap I)"
Załączniki:
xxii15913.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XXII/158/13, Z dnia: 04.03.2013

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Załączniki:
xxii15813.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XXI/157/13, Z dnia: 07.02.2013

, Zmieniana:  
w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego
Załączniki:
xxi15713.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XXI/156/13, Z dnia: 07.02.2013

, Zmieniana:  
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kobiór
Załączniki:
xxi15613.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1
 lewy  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  z 18  prawy
Początek strony