Sprzedaż mienia

Przetarg nieograniczony
Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Kobiór przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego w 2018 roku
więcej...
Aktualizacja: 07.03.2018 Utworzono: 07.03.2018
Dzierżawa mienia w trybie bezprzetargowym
Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Kobiór przeznaczonych do dzierżawy i najmu w trybie bezprzetargowym w 2018 roku
więcej...
Aktualizacja: 13.12.2017 Utworzono: 13.12.2017

archiwum... Początek strony