Wybory i Referenda

Wybory Samorządowe 2018
Rozporządzeniem z dnia 14 sierpnia 2018r. Prezes Rady Ministrów zarządził wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
więcej...
Aktualizacja: 20.10.2018 Utworzono: 20.10.2018

archiwum... Początek strony