Wybory Samorządowe 2018

Rozporządzeniem z dnia 14 sierpnia 2018r. Prezes Rady Ministrów zarządził wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Kobiór

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kobiórze z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych

Uchwała nr 3 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 1 października 2018r. w sprawie przyznania numerów listom kandydatów na radnych

Wyjaśnienia PKW dotyczące pokrewieństwa między kandydatami a członkami Okręgowych Komisji Wyborczych

Zarządzenie nr 99/IV/2018 Wójta Gminy Kobiór z dnia 03.09.2018r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanieurzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych – podanych do wiadomości publicznej na terenie Gminy Kobiór

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Kobiórze z dnia 11.09.2018r. o składzie oraz siedzibie i pełnionych dyżurach


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Grzegorz Strączek dnia 13.09.2018
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 02.10.2018. Wygasa 31.12.2018. Odsłon 5180
Wersja : lewy  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Początek strony