Zarządzenia, Obwieszczenia, Ogłoszenia

Zarządzenie
Zarządzenie nr 132/IV/2018 Wójta Gminy Kobiór z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Kobiór na 2019 rok
więcej...
Aktualizacja: 23.11.2018 Utworzono: 20.11.2018
Zarządzenie
Zarządzenie nr 131/IV/2018 Wójta Gminy Kobiór z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowerj Gminy Kobiór na lata 2019 - 2026
więcej...
Aktualizacja: 23.11.2018 Utworzono: 20.11.2018
Ogłoszenie
Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Kobiór przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym w 2018 roku
więcej...
Aktualizacja: 12.09.2018 Utworzono: 11.09.2018
Ogłoszenie
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobiór"
więcej...
Aktualizacja: 09.08.2018 Utworzono: 09.08.2018
Ogłoszenie
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy w zakresie publicznego transportu zbiorowego
więcej...
Aktualizacja: 29.06.2018 Utworzono: 29.06.2018
Zarządzenie
Zarządzenie nr 44/IV/2018 Wóta Gminy Kobiór z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie poddania konsultacjom społecznym z mieszkańcami Kobióra projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Kobiór na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
więcej...
Aktualizacja: 20.04.2018 Utworzono: 20.04.2018
Zarządzenie
Zarządzenie nr 43/IV/2018 Wóta Gminy Kobiór z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie poddania konsultacjom społecznym projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Kobiór na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
więcej...
Aktualizacja: 20.04.2018 Utworzono: 20.04.2018
Ogłoszenie
Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Kobiór przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia w trybie bezprzetargowym w 2018 roku
więcej...
Aktualizacja: 04.04.2018 Utworzono: 04.04.2018
Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi za rok 2017
więcej...
Aktualizacja: 16.05.2018 Utworzono: 14.05.2018
Drugi wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Kobiór przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego w 2017 roku
Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Kobiór przeznaczonych do sprzedaży
więcej...
Aktualizacja: 17.05.2017 Utworzono: 17.05.2017
Zarządzenie
Zarządzenie nr 32/IV/2017 Wójta Gminy Kobiór z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kobiór za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Kobiór za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku
więcej...
Aktualizacja: 07.04.2017 Utworzono: 06.04.2017
Zarządzenie nr 38/IV/2017 Wójta Gminy Kobiór z dnia 4 kwietnia 2017 r.
Zarządzenie nr 38/IV/2017 Wójta Gminy Kobiór z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do przedszkola publicznego w Kobiórze
więcej...
Aktualizacja: 05.04.2017 Utworzono: 05.04.2017
Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Kobiór przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego w 2017 roku
Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Kobiór przeznaczonych do sprzedaży
więcej...
Aktualizacja: 01.03.2017 Utworzono: 01.03.2017
Obwieszczenie
Stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko przedsięwzięcia p.n. "Rozbudowa ul. Rodzinnej (drogi powiatowej nr 4147 S) w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1”
więcej...
Aktualizacja: 08.05.2015 Utworzono: 08.05.2015
Obwieszczenie
Wójt Gminy Kobiór zawiadamia o wszczęciu postępowania, w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: "Rozbudowa ul. Rodzinnej (drogi powiatowej nr 4147 S) w Kobiórze na odcinku od km 0+000 do km 2+000” w
więcej...
Aktualizacja: 10.03.2015 Utworzono: 10.03.2015
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobiór zatwierdzonego uchwałą Nr XVIII/2/78/04 Rady Gminy z dnia 27 marca 2014 r.
więcej...
Aktualizacja: 23.01.2015 Utworzono: 23.01.2015
Obwieszczenie
Obwieszczenie Wójta Gminy Kobiór z dnia 2 września 2014r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Ko
więcej...
Aktualizacja: 03.09.2014 Utworzono: 03.09.2014
Zarządzenie
Zarządzenie nr 70/III/2013r. Wójta Gminy Kobiór z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie zasad najmu lokalu użytkowego na terenie Gminnego Ośrodka Sportowego przy ulicy Centralnej 117, w Kobiórze
więcej...
Aktualizacja: 26.05.2014 Utworzono: 02.12.2013

archiwum... Początek strony