Zarządzenia, Obwieszczenia, Ogłoszenia

Zarządzenie nr 143/IV/2017 Wójta Gminy Kobiór z dnia 10 listopada 2017 r.
Zarządzenie nr 143/IV/2017 Wójta Gminy Kobiór z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie poddania konsultacjom społecznym projektów uchwał zmieniających Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobiór, oraz w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodar
więcej...
Aktualizacja: 13.11.2017 Utworzono: 13.11.2017
Zarządzenie
Zarządzenie nr 128/IV/2017 Wójta Gminy Kobiór z dnia 17 października 2017 r. w sprawie poddania konsultacjom społecznym Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
więcej...
Aktualizacja: 20.10.2017 Utworzono: 20.10.2017
Drugi wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Kobiór przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego w 2017 roku
Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Kobiór przeznaczonych do sprzedaży
więcej...
Aktualizacja: 17.05.2017 Utworzono: 17.05.2017
Zarządzenie
Zarządzenie nr 32/IV/2017 Wójta Gminy Kobiór z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kobiór za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Kobiór za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku
więcej...
Aktualizacja: 07.04.2017 Utworzono: 06.04.2017
Zarządzenie nr 38/IV/2017 Wójta Gminy Kobiór z dnia 4 kwietnia 2017 r.
Zarządzenie nr 38/IV/2017 Wójta Gminy Kobiór z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do przedszkola publicznego w Kobiórze
więcej...
Aktualizacja: 05.04.2017 Utworzono: 05.04.2017
Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Kobiór przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego w 2017 roku
Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Kobiór przeznaczonych do sprzedaży
więcej...
Aktualizacja: 01.03.2017 Utworzono: 01.03.2017
Zarządzenie
Zarządzenie Nr 149/IV/2015 Wójta Gminy Kobiór z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Kobiór na 2016 rok
więcej...
Aktualizacja: 19.11.2015 Utworzono: 19.11.2015
Obwieszczenie
Stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko przedsięwzięcia p.n. "Rozbudowa ul. Rodzinnej (drogi powiatowej nr 4147 S) w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1”
więcej...
Aktualizacja: 08.05.2015 Utworzono: 08.05.2015
Obwieszczenie
Wójt Gminy Kobiór zawiadamia o wszczęciu postępowania, w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: "Rozbudowa ul. Rodzinnej (drogi powiatowej nr 4147 S) w Kobiórze na odcinku od km 0+000 do km 2+000” w
więcej...
Aktualizacja: 10.03.2015 Utworzono: 10.03.2015
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobiór zatwierdzonego uchwałą Nr XVIII/2/78/04 Rady Gminy z dnia 27 marca 2014 r.
więcej...
Aktualizacja: 23.01.2015 Utworzono: 23.01.2015
Obwieszczenie
Obwieszczenie Wójta Gminy Kobiór z dnia 2 września 2014r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Ko
więcej...
Aktualizacja: 03.09.2014 Utworzono: 03.09.2014
Zarządzenie
Zarządzenie nr 70/III/2013r. Wójta Gminy Kobiór z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie zasad najmu lokalu użytkowego na terenie Gminnego Ośrodka Sportowego przy ulicy Centralnej 117, w Kobiórze
więcej...
Aktualizacja: 26.05.2014 Utworzono: 02.12.2013

archiwum... Początek strony