Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: RG.0007.51.2015, Z dnia: 18.06.2015, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego oznaczonego nr „8” przy ulicy Centralnej 57, w Kobiórze
Załączniki:
RG.0007.51.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 30.06.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 02.07.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.52.2015, Z dnia: 18.06.2015, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego (pomieszczenia piwnicznego) przy ulicy Centralnej 57, w Kobiórze
Załączniki:
RG.0007.52.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 30.06.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 02.07.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.53.2015, Z dnia: 18.06.2015, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego nr „15” przy ulicy Centralnej 57, w Kobiórze
Załączniki:
RG.0007.53.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 30.06.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 02.07.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.54.2015, Z dnia: 18.06.2015, Zmieniana:  
w sprawie nadania nazwy ulicy
Załączniki:
RG.0007.54.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 30.06.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 02.07.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.55.2015, Z dnia: 18.06.2015, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego działek na mienie gminne
Załączniki:
RG.0007.55.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 30.06.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 02.07.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.56.2015, Z dnia: 18.06.2015, Zmieniana:  
w sprawie zasad wydzierżawienia gruntów komunalnych położonych w Kobiórze przy ulicy Tuwima - teren stanowiący cz. działki nr 1468/37 k.m.1, oraz teren położony przy ulicy Centralnej 59, stanowiący cz. działki 1433/39 k.m.1, przeznaczonych pod ustawienie przenośnych garaży, na czas oznaczony dłuższy niż 5 lat.
Załączniki:
RG.0007.56.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 30.06.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 02.07.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.57.2015, Z dnia: 18.06.2015, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego Nr „14” przy ulicy Centralnej 57, w Kobiórze
Załączniki:
RG.0007.57.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 30.06.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 02.07.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.40.2015, Z dnia: 08.05.2015, Zmieniana:  
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Załączniki:
RG.0007.40.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 08.05.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.05.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.36.2015, Z dnia: 30.04.2015, Zmieniana:  
w sprawie: zmiany uchwały nr RG.0007.22.2015 Rady Gminy Kobiór z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2015 rok oraz zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2015 rok
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 08.05.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.05.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.37.2015, Z dnia: 30.04.2015, Zmieniana:  
w sprawie Programu ochrony środowiska dla Gminy Kobiór na lata 2015 – 2018 z uwzględnieniem perspektywy lat 2019 – 2022
Załączniki:
RG.0007.37.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 08.05.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.05.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.38.2015, Z dnia: 30.04.2015, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań w celu komunalizacji działek stanowiących mienie Skarbu Państwa
Załączniki:
RG.0007.38.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 08.05.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.05.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.39.2015, Z dnia: 30.04.2015, Zmieniana:  
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości z przeznaczeniem pod drogę gminną ul. Zdzisława Ołtuszewskiego
Załączniki:
RG.0007.39.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 08.05.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.05.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.41.2015, Z dnia: 30.04.2015, Zmieniana:  
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
Załączniki:
RG.0007.41.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 08.05.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.05.2015 , wersja 2
Numer: RG.0007.22.2015, Z dnia: 12.03.2015, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2015 rok
Załączniki:
RG.0007.22.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 20.03.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.03.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.23.2015, Z dnia: 12.03.2015, Zmieniana:  
w sprawie: zmiany uchwały Nr RG.0007.11.2014 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2015 - 2027
Załączniki:
RG.0007.23.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 20.03.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.03.2015 , wersja 1
 lewy  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Początek strony