Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA
Numer: RG.0007.60.2015, Z dnia: 24.09.2015, Zmieniana:  
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.60.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 07.10.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 07.10.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.61.2015, Z dnia: 24.09.2015, Zmieniana:  
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Załączniki:
RG.0007.61.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 07.10.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 07.10.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.62.2015, Z dnia: 24.09.2015, Zmieniana:  
w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
Załączniki:
RG.0007.62.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 07.10.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 07.10.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.63.2015, Z dnia: 24.09.2015, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia od Powiatu Pszczyńskiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych
Załączniki:
RG.0007.63.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 07.10.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 07.10.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.64.2015, Z dnia: 24.09.2015, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów z dotychczasowymi dzierżawcami gruntów stanowiących mwłasność Gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.64.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 07.10.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 07.10.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.65.2015, Z dnia: 29.10.2015, Zmieniana:  
w sprawie wyboru ławnika sądowego
Załączniki:
RG.0007.65.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 08.11.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 13.11.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.66.2015, Z dnia: 29.10.2015, Zmieniana:  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
Załączniki:
RG.0007.66.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 29.10.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 13.11.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.67.2015, Z dnia: 29.10.2015, Zmieniana:  
w sprawie w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
Załączniki:
RG.0007.67.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 08.11.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 13.11.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.68.2015, Z dnia: 29.10.2015, Zmieniana:  
w sprawie Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania materiałów azbestowych z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Kobiór.
Załączniki:
RG.0007.68.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 08.11.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 13.11.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.69.2015, Z dnia: 29.10.2015, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia "Programu zawierającego działania służące wyprowadzeniu obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Kobiór ze stanu kryzysowego na lata 2015-2020"
Załączniki:
RG.0007.69.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 08.11.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 13.11.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.70.2015, Z dnia: 29.10.2015, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie na rzecz Powiatu Pszczyńskiego działek leżących w pasie drogi powiatowej ul. Rodzinna w Kobiórze
Załączniki:
RG.0007.70.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 08.11.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 13.11.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.71.2015, Z dnia: 29.10.2015, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Kobiór a Województwem Śląskim
Załączniki:
RG.0007.71.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 08.11.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 13.11.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.72.2015, Z dnia: 29.10.2015, Zmieniana:  
w sprawie zasad wydzierżawienia gruntu komunalnego położonego w Kobiórze przy ulicy Tuwima - teren stanowiący cz. działki nr 1468/37 k.m.1, przeznaczonego pod budowę tzw "altany na odpady komunalne na czas oznaczony dłuższy niż 5 lat
Załączniki:
RG.0007.72.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 08.11.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 13.11.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.73.2015, Z dnia: 29.10.2015, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie gruntów pod drogą gminną nr 697020S ul. Borowa w Kobiórze
Załączniki:
RG.0007.73.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 08.11.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 13.11.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.74.2015, Z dnia: 29.10.2015, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego
Załączniki:
RG.0007.74.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 08.11.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 13.11.2015 , wersja 1
 lewy  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  z 21  prawy
Początek strony