Zarządzenie nr 143/IV/2015 Wójta Gminy Kobiór z dnia 30 paździenirka 2015 r. w sprawie poddania konsultacjom społecznym Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok

Zarządzenie nr 143/IV/2015 Wójta Gminy Kobiór z dnia 30 paździenirka 2015 r. w sprawie poddania konsultacjom społecznym Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.


 

Treść zarządzenia wraz z załącznikami


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Joanna Holeczek dnia 09.11.2015
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 09.11.2015. Wygasa 30.11.2015. Odsłon 3682
Wersja : 1 2 3 4 
Początek strony