Przystąpienie do konsultacji społecznych projektów uchwał dotyczących systemu gospodarki odpadami

Konsultacjom podlegać będą projekty uchwał w sprawie:
- ustalenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
- ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku
- zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- ustalenia wzrou deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomościProtokół z przebiegu konsultacji społecznych

Ogłoszenie
Zarządzenie nr 32/IV/2015 Wótja Gminy Kobiór z dnia 8 kwietnia 2015r.w sprawie poddania konsultacjom społecznym projektów uchwał
Uzasadnienie
Formularz konsultacji
Projekt uchwały w sprawie ustalenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku
Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzrou deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Wzór deklaracji


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Bożena Utrata dnia 06.05.2015
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 06.05.2015. Wygasa -. Odsłon 3536
Wersja : 1 2 3 4 5 
Początek strony