Zamówienia publiczne do 30.000 euro

Zaproszenie do składania ofert
Remont cząstkowy dróg gminnych przy użyciu remontera ciśnieniowego mieszanką grysowo - emulsyjną
więcej...
Aktualizacja: 21.06.2016 Utworzono: 02.06.2016
Zaproszenie do składania ofert
Odwodnienie wgłębne fragmentu ulicy Wróblewskiego w Kobiórze - droga gminna
więcej...
Aktualizacja: 17.06.2016 Utworzono: 17.06.2016

archiwum... Początek strony