Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze - etap II
więcej...
Aktualizacja: 22.10.2018 Utworzono: 26.09.2018
Ogłoszenie o zamówieniu
Budowa metropolitalnego węzła przesiadkowego przy skrzyżowaniu ul. Kobiórskiej z ul. Centralną - część obejmująca fragment ciągu pieszo - rowerowego do ul. Plichtowickiej (I-wszy etap trasy rowerowej Kobiór - Tychy)
więcej...
Aktualizacja: 19.10.2018 Utworzono: 21.09.2018
Ogłoszenie o zamówieniu
Budowa energooszczędnego oświetlenia dróg gminnych - etap III
więcej...
Aktualizacja: 17.10.2018 Utworzono: 25.09.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
Przebudowa dróg gminnych - ul. Przemysłowa w Kobiórze - odc. północny
więcej...
Aktualizacja: 15.10.2018 Utworzono: 19.09.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
Budowa metropolitalnego węzła przesiadkowego przy skrzyżowaniu ul. Kobiórskiej z ul. Centralną w Kobiórze  - Etap II
więcej...
Aktualizacja: 08.10.2018 Utworzono: 24.08.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
Budowa energooszczędnego oświetlenia dróg gminnych - etap II - informacja z otwarcia ofert
więcej...
Aktualizacja: 02.10.2018 Utworzono: 14.08.2018

archiwum... Początek strony