Ogłoszenie o zamówieniu usługi

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kobiór

Treść ogłoszenia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
 - Harmonogram 1
 - Harmonogram 2
 - Harmonogram 3
 - Harmonogram 4
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9

Brak załączników
Informacja wytworzona przez Dariusz Kołoczek dnia 25.06.2015
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 25.06.2015. Wygasa 16.07.2015. Odsłon 44152, Wersja 1