Lp. Miejsce zmian Rodzaj Data Zmian dokonał
271 Zmieniono ogłoszenie: PĘKAŁA Magdalena Ewa z dn. 17-11-2020 Ogłoszenia 17.11.2020 6:30 Grzegorz Strączek
272 Zmieniono ogłoszenie: MAZUR Jerzy Janusz z dn. 17-11-2020 Ogłoszenia 17.11.2020 6:29 Grzegorz Strączek
273 Zmieniono ogłoszenie: KOCUR Krzysztof Damian z dn. 17-11-2020 Ogłoszenia 17.11.2020 6:29 Grzegorz Strączek
274 Zmieniono ogłoszenie: DANEK Andrzej Krzysztof z dn. 17-11-2020 Ogłoszenia 17.11.2020 6:28 Grzegorz Strączek
275 Zmieniono ogłoszenie: CUBER Dariusz Piotr z dn. 17-11-2020 Ogłoszenia 17.11.2020 6:27 Grzegorz Strączek
276 Zmieniono ogłoszenie: ZAWIERUCHA Beata Jadwiga - Radna z dn. 17-11-2020 Ogłoszenia 17.11.2020 6:22 Grzegorz Strączek
277 Zmieniono ogłoszenie: ZAREMBA Bronisława Elżbieta - Radna z dn. 17-11-2020 Ogłoszenia 17.11.2020 6:21 Grzegorz Strączek
278 Zmieniono ogłoszenie: ŚWIERKOT Czesław Walenty - Wiceprzewodniczący Rady Gminy z dn. 17-11-2020 Ogłoszenia 17.11.2020 6:21 Grzegorz Strączek
279 Zmieniono ogłoszenie: SPYCHAŁA Witold Jan - Radny z dn. 17-11-2020 Ogłoszenia 17.11.2020 6:20 Grzegorz Strączek
280 Zmieniono ogłoszenie: PĘKAŁA Magdalena Ewa - Randa z dn. 17-11-2020 Ogłoszenia 17.11.2020 6:20 Grzegorz Strączek
281 Zmieniono ogłoszenie: MORAWIEC Beata Katarzyna - Radna z dn. 17-11-2020 Ogłoszenia 17.11.2020 6:19 Grzegorz Strączek
282 Zmieniono ogłoszenie: MAZURCZYK Józef Kazimierz - Radny z dn. 17-11-2020 Ogłoszenia 17.11.2020 6:19 Grzegorz Strączek
283 Zmieniono ogłoszenie: KOZIK Bogusław Marian - Radny z dn. 17-11-2020 Ogłoszenia 17.11.2020 6:18 Grzegorz Strączek
284 Zmieniono przetarg :Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 16-11-2020 Przetargi 16.11.2020 15:15 Grzegorz Strączek
285 Dodano przetarg :Przetarg nieograniczony z dn. 10-11-2020 Przetargi 10.11.2020 22:24 Grzegorz Strączek