Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
121 Dodano przetarg :Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 14-08-2019 Przetargi 14.08.2019 11:59 Marcin Ryś
122 Zmieniono przetarg :Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 16-08-2019 Przetargi 16.08.2019 11:05 Marcin Ryś
123 Dodano przetarg :Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 27-11-2019 Przetargi 27.11.2019 12:21 Marcin Ryś
124 Dodano ogłoszenie: Ogłoszenie z dn. 26-12-2019 Ogłoszenia 26.12.2019 10:01 Marcin Ryś
125 Dodano ogłoszenie: Ogłoszenie z dn. 24-01-2020 Ogłoszenia 24.01.2020 8:45 Marcin Ryś
126 Dodano ogłoszenie: Ogłoszenie o naborze z dn. 21-09-2020 Ogłoszenia 21.09.2020 11:43 Marcin Ryś
127 Dodano ogłoszenie: Ogłoszenie o naborze z dn. 27-10-2020 Ogłoszenia 27.10.2020 14:25 Marcin Ryś
128 Dodano ogłoszenie: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dn. 29-10-2020 Ogłoszenia 29.10.2020 12:18 Marcin Ryś
129 Zmieniono ogłoszenie: Druk zgłoszenia pobytu czasowego z dn. 04-11-2020 Ogłoszenia 04.11.2020 15:11 Marcin Ryś
130 Zmieniono ogłoszenie: Druk zgłoszenia pobytu stałego z dn. 04-11-2020 Ogłoszenia 04.11.2020 15:12 Marcin Ryś
131 Zmieniono przetarg :Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 22-01-2021 Przetargi 22.01.2021 13:46 Marcin Ryś
132 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie z dn. 22-07-2021 Ogłoszenia 22.07.2021 13:25 Marcin Ryś
133 Zmieniono ogłoszenie: Obwieszczenie z dn. 22-07-2021 Ogłoszenia 22.07.2021 16:06 Marcin Ryś
134 Zmieniono ogłoszenie: Obwieszczenie z dn. 22-07-2021 Ogłoszenia 22.07.2021 16:07 Marcin Ryś
135 Usunięto ogłoszenie: Obwieszczenie z dn. 22-07-2021 Ogłoszenia 22.07.2021 16:08 Marcin Ryś

 lewy  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  z 268  prawy

Do drukuPoczątek strony