Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
16 Zmieniono przetarg :Przetarg ustny nieograniczony z dn. 31-03-2014 Przetargi 31.03.2014 13:56 bip redaktor
17 Zmieniono uchwałę :Uchwały Rady Gminy z dn. 02-12-2010 Uchwały 10.04.2014 9:10 bip redaktor
18 Zmieniono uchwałę :Uchwały Rady Gminy z dn. 02-12-2010 Uchwały 10.04.2014 9:11 bip redaktor
19 Zmieniono uchwałę :Uchwały Rady Gminy z dn. 02-12-2010 Uchwały 10.04.2014 9:11 bip redaktor
20 Zmieniono ogłoszenie: Ogłoszenie z dn. 15-04-2014 Ogłoszenia 15.04.2014 15:24 bip redaktor
21 Zmieniono ogłoszenie: Ogłoszenie z dn. 15-04-2014 Ogłoszenia 15.04.2014 15:25 bip redaktor
22 Zmieniono ogłoszenie: Ogłoszenie z dn. 15-04-2014 Ogłoszenia 15.04.2014 15:25 bip redaktor
23 Zmieniono ogłoszenie: Ogłoszenie z dn. 15-04-2014 Ogłoszenia 15.04.2014 15:26 bip redaktor
24 Zmieniono ogłoszenie: Ogłoszenie z dn. 15-04-2014 Ogłoszenia 15.04.2014 15:27 bip redaktor
25 Zmieniono ogłoszenie: Obwieszczenie z dn. 15-04-2014 Ogłoszenia 15.04.2014 15:27 bip redaktor
26 Zmieniono ogłoszenie: Obwieszczenie z dn. 17-04-2014 Ogłoszenia 17.04.2014 14:49 bip redaktor
27 Zmieniono ogłoszenie: Obwieszczenie z dn. 17-04-2014 Ogłoszenia 17.04.2014 14:49 bip redaktor
28 Zmieniono nazwę pozycji menu: 'Wydanie odpisów zupełnych i skróconych aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku, zaświadczeń' Menu 22.04.2014 12:35 bip redaktor
29 Zmieniono nazwę pozycji menu: 'Wydanie odpisów zupełnych i skróconych aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku, zaświadczeń' Menu 22.04.2014 12:55 bip redaktor
30 Zmieniono nazwę pozycji menu: 'Wydanie odpisów zupełnych i skróconych aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku, zaświadczeń test1 test2 test3' Menu 22.04.2014 12:58 bip redaktor

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 268  prawy

Do drukuPoczątek strony