Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
46 Dodano pozycję menu: Przet Menu 22.01.2018 13:36 bip redaktor
47 Dodano przetarg :ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na „świadczenie usług dowożenia uczniów niepełnosprawnych, zamieszka z dn. 18-08-2014 Przetargi 18.08.2014 11:41 Marcin Ryś
48 Zmieniono przetarg :ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na „świadczenie usług dowożenia uczniów niepełnosprawnych, zamieszka z dn. 18-08-2014 Przetargi 18.08.2014 11:42 Marcin Ryś
49 Zmieniono przetarg :ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na „świadczenie usług dowożenia uczniów niepełnosprawnych, zamieszka z dn. 18-08-2014 Przetargi 18.08.2014 11:43 Marcin Ryś
50 Zmieniono przetarg :Świadczenie usług dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych. z dn. 18-08-2014 Przetargi 18.08.2014 11:45 Marcin Ryś
51 Zmieniono przetarg :Świadczenie usług dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych. z dn. 18-08-2014 Przetargi 18.08.2014 11:55 Marcin Ryś
52 Zmieniono przetarg :Świadczenie usług dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych. z dn. 18-08-2014 Przetargi 18.08.2014 11:56 Marcin Ryś
53 Zmieniono przetarg :Świadczenie usług dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych. z dn. 19-08-2014 Przetargi 19.08.2014 9:53 Marcin Ryś
54 Zmieniono przetarg :Świadczenie usług dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych. z dn. 19-08-2014 Przetargi 19.08.2014 9:59 Marcin Ryś
55 Zmieniono przetarg :Świadczenie usług dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych. z dn. 19-08-2014 Przetargi 19.08.2014 10:00 Marcin Ryś
56 Zmieniono przetarg :Świadczenie usług dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych - UNIEWAŻNIENI z dn. 27-08-2014 Przetargi 27.08.2014 10:58 Marcin Ryś
57 Zmieniono przetarg :Świadczenie usług dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych - UNIEWAŻNIENI z dn. 27-08-2014 Przetargi 27.08.2014 10:59 Marcin Ryś
58 Zmieniono przetarg :Świadczenie usług dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych- UNIEWAŻNIENIE z dn. 27-08-2014 Przetargi 27.08.2014 11:00 Marcin Ryś
59 Zmieniono ogłoszenie: Ogłoszenie - unieważnienie z dn. 29-01-2015 Ogłoszenia 29.01.2015 16:04 Marcin Ryś
60 Dodano ogłoszenie: Ogłoszenie z dn. 29-01-2015 Ogłoszenia 29.01.2015 16:13 Marcin Ryś

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 269  prawy

Do drukuPoczątek strony