Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
46 Zmieniono ogłoszenie: Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Kobiór przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego w 2017 roku z dn. 10-05-2021 Ogłoszenia 10.05.2021 9:49 Grzegorz Strączek
47 Zmieniono ogłoszenie: Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi z dn. 10-05-2021 Ogłoszenia 10.05.2021 9:49 Grzegorz Strączek
48 Zmieniono ogłoszenie: Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi z dn. 10-05-2021 Ogłoszenia 10.05.2021 9:48 Grzegorz Strączek
49 Zmieniono ogłoszenie: Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi z dn. 10-05-2021 Ogłoszenia 10.05.2021 9:48 Grzegorz Strączek
50 Dodano ogłoszenie: Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi z dn. 10-05-2021 Ogłoszenia 10.05.2021 9:48 Grzegorz Strączek
51 Zmieniono ogłoszenie: Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze z dn. 10-05-2021 Ogłoszenia 10.05.2021 7:16 Grzegorz Strączek
52 Zmieniono ogłoszenie: Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze z dn. 10-05-2021 Ogłoszenia 10.05.2021 7:16 Grzegorz Strączek
53 Zmieniono wiadomość: Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej Wiadomości 30.04.2021 9:12 Grzegorz Strączek
54 Zmieniono ogłoszenie: Budżet 2020 z dn. 30-04-2021 Ogłoszenia 30.04.2021 9:07 Grzegorz Strączek
55 Zmieniono ogłoszenie: Budżet 2021 z dn. 27-04-2021 Ogłoszenia 27.04.2021 9:18 Grzegorz Strączek
56 Zmieniono ogłoszenie: Budżet 2019 z dn. 27-04-2021 Ogłoszenia 27.04.2021 9:13 Grzegorz Strączek
57 Dodano ogłoszenie: Budżet 2021 z dn. 27-04-2021 Ogłoszenia 27.04.2021 9:13 Grzegorz Strączek
58 Zmieniono ogłoszenie: Budżet 2020 z dn. 27-04-2021 Ogłoszenia 27.04.2021 9:08 Grzegorz Strączek
59 Zmieniono ogłoszenie: Informacja o stanie mienia wg stanu na dzień 31.12.2020r. z dn. 27-04-2021 Ogłoszenia 27.04.2021 9:06 Grzegorz Strączek
60 Dodano ogłoszenie: Informacja o stanie mienia z dn. 27-04-2021 Ogłoszenia 27.04.2021 9:05 Grzegorz Strączek

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 266  prawy

Do drukuPoczątek strony