Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
46 Dodano protokół : Protokoły z Sesji Rady Gminy nr. Protokoły 23.06.2021 8:11 Grzegorz Strączek
47 Dodano ogłoszenie: Ogłoszenie z dn. 23-06-2021 Ogłoszenia 23.06.2021 8:08 Grzegorz Strączek
48 Zmieniono ogłoszenie: Sprawozdanie finansowe za rok 2020 z dn. 08-06-2021 Ogłoszenia 08.06.2021 15:11 Grzegorz Strączek
49 Dodano ogłoszenie: Sprawozdanie finansowe za rok 2020 z dn. 08-06-2021 Ogłoszenia 08.06.2021 9:11 Grzegorz Strączek
50 Dodano ogłoszenie: Sprawozdanie finansowe za rok 2019 z dn. 08-06-2021 Ogłoszenia 08.06.2021 9:11 Grzegorz Strączek
51 Dodano ogłoszenie: Sprawozdanie finansowe za rok 2020 z dn. 08-06-2021 Ogłoszenia 08.06.2021 9:08 Grzegorz Strączek
52 Dodano ogłoszenie: Sprawozdanie finansowe za rok 2019 z dn. 08-06-2021 Ogłoszenia 08.06.2021 9:08 Grzegorz Strączek
53 Dodano ogłoszenie: Sprawozdanie finansowe za rok 2020 z dn. 08-06-2021 Ogłoszenia 08.06.2021 9:07 Grzegorz Strączek
54 Dodano ogłoszenie: Sprawozdanie finansowe za rok 2019 z dn. 08-06-2021 Ogłoszenia 08.06.2021 9:06 Grzegorz Strączek
55 Zmieniono ogłoszenie: Sprawozdanie finansowe za rok 2019 z dn. 08-06-2021 Ogłoszenia 08.06.2021 9:06 Grzegorz Strączek
56 Dodano ogłoszenie: Sprawozdanie finansowe za rok 2020 z dn. 08-06-2021 Ogłoszenia 08.06.2021 9:04 Grzegorz Strączek
57 Dodano ogłoszenie: Sprawozdanie finansowe za rok 2019 z dn. 08-06-2021 Ogłoszenia 08.06.2021 9:02 Grzegorz Strączek
58 Zmieniono ogłoszenie: Sprawozdanie finansowe za 2020 rok z dn. 08-06-2021 Ogłoszenia 08.06.2021 9:01 Grzegorz Strączek
59 Dodano ogłoszenie: Sprawozdanie finansowe za 2019 rok z dn. 08-06-2021 Ogłoszenia 08.06.2021 9:01 Grzegorz Strączek
60 Usunięto ogłoszenie: Sprawozdanie finansowe za rok 2019 z dn. 08-06-2021 Ogłoszenia 08.06.2021 9:00 Grzegorz Strączek

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 269  prawy

Do drukuPoczątek strony