Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
151 Zmieniono wiadomość: Firmy wywozowe posiadające zezwolenie Wójta na wywóz nieczystości ciekłych z terenu Gminy Kobiór Wiadomości 23.07.2014 22:13 Grzegorz Strączek
152 Zmieniono przetarg :Przetarg ustny nieograniczony z dn. 24-07-2014 Przetargi 24.07.2014 9:53 Grzegorz Strączek
153 Zmieniono przetarg :ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na „świadczenie usług dowożenia uczniów niepełnosprawnych, zamieszka z dn. 18-08-2014 Przetargi 18.08.2014 11:42 Marcin Ryś
154 Zmieniono przetarg :ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na „świadczenie usług dowożenia uczniów niepełnosprawnych, zamieszka z dn. 18-08-2014 Przetargi 18.08.2014 11:43 Marcin Ryś
155 Zmieniono przetarg :Świadczenie usług dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych. z dn. 18-08-2014 Przetargi 18.08.2014 11:45 Marcin Ryś
156 Zmieniono przetarg :Świadczenie usług dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych. z dn. 18-08-2014 Przetargi 18.08.2014 11:55 Marcin Ryś
157 Zmieniono przetarg :Świadczenie usług dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych. z dn. 18-08-2014 Przetargi 18.08.2014 11:56 Marcin Ryś
158 Zmieniono przetarg :Świadczenie usług dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych. z dn. 19-08-2014 Przetargi 19.08.2014 9:53 Marcin Ryś
159 Zmieniono przetarg :Świadczenie usług dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych. z dn. 19-08-2014 Przetargi 19.08.2014 9:59 Marcin Ryś
160 Zmieniono przetarg :Świadczenie usług dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych. z dn. 19-08-2014 Przetargi 19.08.2014 10:00 Marcin Ryś
161 Zmieniono przetarg :Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 20-08-2014 Przetargi 20.08.2014 15:16 Grzegorz Strączek
162 Zmieniono przetarg :Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 26-08-2014 Przetargi 26.08.2014 15:19 Grzegorz Strączek
163 Zmieniono przetarg :Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 26-08-2014 Przetargi 26.08.2014 15:20 Grzegorz Strączek
164 Zmieniono przetarg :Świadczenie usług dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych - UNIEWAŻNIENI z dn. 27-08-2014 Przetargi 27.08.2014 10:58 Marcin Ryś
165 Zmieniono przetarg :Świadczenie usług dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych - UNIEWAŻNIENI z dn. 27-08-2014 Przetargi 27.08.2014 10:59 Marcin Ryś

 lewy  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  z 268  prawy

Do drukuPoczątek strony