Statut

Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Kobiórze
Aneks nr 1 do Statutu Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Kobiórze
Aneks nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Kobiórze
Informacja wytworzona przez Beata Witańska dnia 02.05.2014 13:11
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 02.05.2014 13:11. Odsłon 753, Wersja 1