Plan zagospodarowania przestrzennego

UCHWAŁA NR RG.0007.20.2019 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobiór - III edycja

 

Uchwała Nr XVIII/1/77/04 Rady Gminy Kobiór z dnia 8 lipca 2004r. W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów Gminy Kobiór


Uchwała Nr XVIII/2/78/04 Rady Gminy Kobiór z dnia 8 lipca 2004r. W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Kobiór - Polana Środleśna - załącznik graficzny


Uchwała Nr XXVIII/198/09 Rady Gminy Kobiór z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobiór


Uchwała nr XXXVII/250/10 Rady Gminy Kobiór z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy


Uchwała Nr XXI/133/08 Rady Gminy Kobiór z dnia 16 września 2008r. w sprawie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobiór — II Edycja”
  - załącznik nr 1 - Raport „A” : Uwarunkowania
  - załącznik nr 2 - Raport „B”: Ustalenia Studium
  - załącznik nr 3 - Kierunki zagospodarowania - polana

Informacja wytworzona przez Renata Szotek dnia 04.04.2019
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 05.04.2019. Odsłon 6940, Wersja 3drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 
Początek strony