Wybory Samorządowe 2018

Rozporządzeniem z dnia 14 sierpnia 2018r. Prezes Rady Ministrów zarządził wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.


Zarządzenie nr 99/IV/2018 Wójta Gminy Kobiór z dnia 03.09.2018r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanieurzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych – podanych do wiadomości publicznej na terenie Gminy Kobiór

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Kobiórze z dnia 11.09.2018r. o składzie oraz siedzibie i pełnionych dyżurach


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Joanna Holeczek dnia 11.09.2018
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.09.2018. Wygasa 31.12.2018. Odsłon 5676
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  z 11  prawy
Początek strony