Wybory Samorządowe 2018 (wygasły...)

Rozporządzeniem z dnia 14 sierpnia 2018r. Prezes Rady Ministrów zarządził wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Informacja o dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Kobiórze

Informacja Wójta Gminy Kobiór z dnia 1.10.2018r. o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kobiórze z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kobiórze z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kobiór

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Pszczynie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Pszczyńskiego

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego

Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania nr 1 z dnia 4.10.2018 r. o składzie Komisji, z uwzględnieniem pełnionych funkcji, o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania.

Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania nr 2 z dnia 4.10.2018 r. o składzie Komisji, z uwzględnieniem pełnionych funkcji, o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania.

Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania nr 3 z dnia 4.10.2018 r. o składzie Komisji, z uwzględnieniem pełnionych funkcji, o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania.

Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania nr 1 z dnia 4.10.2018 r. o składzie Komisji, z uwzględnieniem pełnionych funkcji, o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania.

Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania nr 2 z dnia 4.10.2018 r. o składzie Komisji, z uwzględnieniem pełnionych funkcji, o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania.

Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania nr 3 z dnia 4.10.2018 r. o składzie Komisji, z uwzględnieniem pełnionych funkcji, o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Kobiór

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kobiórze z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych

Uchwała nr 3 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 1 października 2018r. w sprawie przyznania numerów listom kandydatów na radnych

Wyjaśnienia PKW dotyczące pokrewieństwa między kandydatami a członkami Okręgowych Komisji Wyborczych

Zarządzenie nr 99/IV/2018 Wójta Gminy Kobiór z dnia 03.09.2018r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanieurzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych wraz z wykazem miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych – podanych do wiadomości publicznej na terenie Gminy Kobiór

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Kobiórze z dnia 11.09.2018r. o składzie oraz siedzibie i pełnionych dyżurach


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Joanna Holeczek dnia 15.01.2019
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.01.2019. Wygasa 29.01.2019. Odsłon 6160
Wersja : lewy  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Początek strony