Ogólnokrajowe referendum (wygasły...)

Postanowieniem z dnia 17 czerwca 2015r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zarządził ogólnokrajowe referendum na dzień 6 września 2015r.


  

Wyniki Referendum Ogólnokrajowego w Gminie Kobiór

 

Zarządzenie Nr 101/IV/2015 Wótja Gminy Kobiór z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 z siedzibą w Kobiórze, ul. Tuwima 33

 

Informacja o Obwodowej Komisji do spraw Referendum nr 3 w Kobiórze

 

Informacja o Obwodowej Komisji do spraw Referendum nr 2 w Kobiórze

 

Informacja o Obwodowej Komisji do spraw Referendum nr 1 w Kobiórze

 

Zarządzenie Nr 92/IV/2015 Wójta Gminy Kobiórz dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji  do spraw referendum w Gminie Kobiór w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

 

Informacja Wójta Gminy Kobiór z dnia 13 sierpnia 2015 r. o udostępnianiu spisu osób uprawnionych do udziału w referendumogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

 

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

 

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa - Referendum

 

Wzór Zgłoszenia kandydatów na członków komisji obwodowej

 

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu

 

Upoważnienie do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania

 

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

 

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa - Referendum

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

 

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej

 

ZARZĄDZENIE NR 79/IV/2015 WÓJTA GMINY KOBIÓR z dnia 13.07.2015r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobiór z dnia 13.07.2015r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

 

Postanowienie z dnia 17 czerwca 2015r. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zarządzeniu ogólnokrajowe referendum


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Grzegorz Strączek dnia 07.09.2015
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.09.2015. Wygasa 21.09.2015. Odsłon 6160
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 
Początek strony