Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (wygasły...)

Postanowieniem z dnia 17 lipca 2015r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zarządził wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 25 października 2015r.


 

Informacja Obwodowej Komisji Nr 1 w Kobiórze z dnia 8 października 2015 r. o składzie Komisji oraz o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania

 

Informacja Obwodowej Komisji Nr 2 w Kobiórze z dnia 8 października 2015 r. o składzie Komisji oraz o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania

 

Informacja Obwodowej Komisji Nr 3 w Kobiórze z dnia 8 października 2015 r. o składzie Komisji oraz o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania

 

Informacja Wójta Gminy Kobiór w oparciu o zarządzenie Nr 127/IV/2015 Wójta Gminy Kobiór z dnia 05 października 2015r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Kobiórze

 

Obwieszczenie Wóta Gminy Kobiór z dnia 22 września 2015r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

 

Zarządzenie nr 120/IV/2015 Wójta Gminy Kobiór z dnia 22 września 2015r. w sprawie wyznaczenie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

 

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

Zgodna na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców


Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego


Zgłoszenie na członka obwodowej komisji wyborczej w Gminie Kobiór

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskie - kalendarz wyborczy


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Grzegorz Strączek dnia 14.10.2015
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.08.2018. Wygasa 31.12.2015. Odsłon 6160
Wersja : 1 2 3 4 5 6 
Początek strony