Wybory Samorządowe 2014

Rozporządzeniem z dnia 20 sierpnia 2014r. Prezes Rady Ministrów zarządził wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Strona Internetowa Państwowej Komisji Wyborczej 

Kalendarz wyborczy


 

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Kobiórze z dnia 23.09.2014r. o składzie oraz siedzibie i pełnionych dyżurach w związku z wyborami do Rady Gminy Kobiór oraz wyborami Wójta Gminy Kobiór zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej z dnia 20 września 2014r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

 

Druk zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Rady Gminy Kobiór, Rady Powiatu Pszczyńskiego, Sejmiku Województwa Śląskiego oraz wyborów Wójta, w dniu 16 listopada 2014r.

 

UCHWAŁA NR XXVII/192/13 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Kobiór na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 

UCHWAŁA NR XXVII/191/13 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Kobiór na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 

Zarządzenie nr 65/III/2014 Wójta Gminy Kobiór z dnia 3 września 2014r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Kobiór, Rady Powiatu Pszczyńskiego, Sejmiku Województwa Śląskiego oraz wyborów Wójta, w dniu 16 listopada 2014r.

 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego w 2014 roku.

 

Obwieszczenie Starosty Pszczyńskiego z dnia 2 września 2014r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Pszczynie dla wyborów do Rady Powiatu Pszczyńskiego w dniu 16 listopada 2014r.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobiór z dnia 2 września 2014r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kobiórze dla wyborów do Rady Gminy Kobiór oraz wyborów Wójta Gminy Kobiór w dniu 16 listopada 2014r.

 

Komunikat Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej  

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Joanna Holeczek dnia 23.09.2014
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 26.09.2014. Wygasa -. Odsłon 6197
Wersja : lewy  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  z 29  prawy
Początek strony