Wybory Samorządowe 2014 (wygasły...)

Rozporządzeniem z dnia 20 sierpnia 2014r. Prezes Rady Ministrów zarządził wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Strona Internetowa Państwowej Komisji Wyborczej 

Gdzie głosujemy w dniu 16.11.2014r.

Kalendarz wyborczy


 

Wybory Wójta Gminy Kobiór ponowne głosowanie - Protokół wyników głosowania i wyników Wyborów Wójta Gminy Kobiór

 

Uchwała nr 9 Gminnej Komisji Wyborczej w Kobióze z dnia 17 listopada 2014r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Kobiór w dniu 30 listopada 2014r.

 

Protokół z wyborów do Rady Gminy Kobiór sporządzony dnia 17 listopada 2014r. przez Gminną Komisję wyborczą w Kobiórze

 

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów sporządzony dnia 2014-11-17 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Kobiórze w wyborach na wójta Gminy Kobiór

 

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 17.11.2014r. w sprawie przerwy w pracach Gminnej Komisji Wyborczej.

 

Uchwała nr 8/2014 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 31 października 2014 roku w sprawie zatwierdzania kart do głosowania w wyborach na wójta Gminy Kobiór

 

Uchwała nr 7/2014 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 31 października 2014 roku w sprawie zatwierdzania kart do głosowania w wyborach na radnych Gminy Kobiór

 

Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Kobiórze z dnia 29 października 2014r. o składzie Komisji, z uwzględnieniem pełnionych funkcji, o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania.

 

Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Kobiórze z dnia 29 października 2014r. o składzie Komisji, z uwzględnieniem pełnionych funkcji, o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania.

 

Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Kobiórze z dnia 29 października 2014r. o składzie Komisji, z uwzględnieniem pełnionych funkcji, o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania.

 

Informacja Wójta Gminy Kobiór z dnia 24 października 2014 r. o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania

 

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kobiórze z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Kobiór
Uchwała Nr 6 Gminnej Komisji Wyborczej w Kobiórze z dnia 22 października 2014 r. w sprawie treści i wydrukowania obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Kobiór

 

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kobiórze z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Kobiór
Uchwała Nr 5 Gminnej Komisji Wyborczej w Kobiórze z dnia 22 października 2014 r.w sprawie treści obwieszczenia i jego wydrukowania o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Kobiór

 

 

Uchwała nr 4/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Kobiórze z dnia 22 października 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Kobiórze

 

Uchwała nr 3/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Kobiórze z dnia 22 października 2014 roku w sprawie przyznania numerów list kandydatów komitetów wyborczych

 

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania.

 

Publiczne losowanie składu Obwodowych Komisji Wyborczych w Kobiórze.

 

Publiczne losowanie numerów list kandydatów zarejestrowanych w wyborach do Rady Gminy Kobiór.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobiór z dnia 13 września 2014 roku w sprawie informacji o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika, w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i w wyborach Wójta Gminy Kobiór w dniu 16 listopada 2014r.

 

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców wraz z pisemną deklaracją zawierającą informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców

 

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Kobiórze z dnia 23.09.2014r. o składzie oraz siedzibie i pełnionych dyżurach w związku z wyborami do Rady Gminy Kobiór oraz wyborami Wójta Gminy Kobiór zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej z dnia 20 września 2014r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

 

Druk zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Rady Gminy Kobiór, Rady Powiatu Pszczyńskiego, Sejmiku Województwa Śląskiego oraz wyborów Wójta, w dniu 16 listopada 2014r.

 

UCHWAŁA NR XXVII/192/13 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Kobiór na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 

UCHWAŁA NR XXVII/191/13 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Kobiór na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 

Zarządzenie nr 65/III/2014 Wójta Gminy Kobiór z dnia 3 września 2014r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Kobiór, Rady Powiatu Pszczyńskiego, Sejmiku Województwa Śląskiego oraz wyborów Wójta, w dniu 16 listopada 2014r.

 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego w 2014 roku.

 

Obwieszczenie Starosty Pszczyńskiego z dnia 2 września 2014r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Pszczynie dla wyborów do Rady Powiatu Pszczyńskiego w dniu 16 listopada 2014r.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobiór z dnia 2 września 2014r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kobiórze dla wyborów do Rady Gminy Kobiór oraz wyborów Wójta Gminy Kobiór w dniu 16 listopada 2014r.

 

Komunikat Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej  

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Krystyna Kurpas dnia 30.11.2014
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 13.07.2015. Wygasa 13.07.2015. Odsłon 6160
Wersja : lewy  19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
Początek strony