Wybory do Parlamentu Europejskiego (wygasły...)

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. na dzień 25 maja 2014 r.zarządzono wybory posłów do Parlamentu Europejskiego

 


Protokół wyników głosowania w obwodzie nr 1 na listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

 

Protokół wyników głosowania w obwodzie nr 2 na listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

 

Protokół wyników głosowania w obwodzie nr 3 na listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

 

Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Kobiórze z dnia 8.05.2014r. o składzie Komisji oraz rozpoczęciu pracy w dniu głosowania wzwiązku wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 25 maja 2014r.

 

Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Kobiórze z dnia 8.05.2014r. o składzie Komisji oraz rozpoczęciu pracy w dniu głosowania wzwiązku wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 25 maja 2014r.

 

Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Kobiórze z dnia 8.05.2014r. o składzie Komisji oraz rozpoczęciu pracy w dniu głosowania w związku wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 25 maja 2014r.

 

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

 

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców

 

Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych Zarządzeniem Wójta Gminy Kobiór nr 34/III/2014 z dnia 5 maja 2014 roku dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.

 

Informacja Wójta Gminy Kobiór z dnia 2 maja 2014 r. o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego,zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r.

 

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w Wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

 

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w Wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

 

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

 

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

 

ZARZĄDZENIE NR 25/III/2014 Wójta Gminy Kobiór z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego,
w dniu 25 maja 2014 roku

 

UCHWAŁA NR XXVII/191/13 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Kobiór na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 

UCHWAŁA NR XX/149/12 ADY GMINY KOBIÓR z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Kobiór na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobiór z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie informacji o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego, w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 r.

  

Dnia 2 maja 2014r. upływa termin zgłaszania kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych. Zgłoszenia będą przyjmowane na załączonym formularzu   w godzinach pracy urzędu gminy. Informujemy, że na terenie Gminy Kobiór są powoływane trzy obwodowe komisje wyborcze. Pełnomocnik zgłaszający kandydatów może zgłosić po jednym kandydacie do każdej komisji wyborczej.

 

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonychna dzień 25 maja 2014 r.

 

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.

 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Grzegorz Strączek dnia 25.05.2014
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 02.09.2014. Wygasa 01.07.2014. Odsłon 7262
Wersja : 1 2 3 
Początek strony