Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (wygasły...)

Postanowieniem z dnia 4 lutego 2015r. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządził wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015r.


 

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

 

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów

 

Informacja Wójta Gminy Kobiór w oparciu o zarządzenie nr 40/IV/2015 Wójta Gminy Kobiór z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Kobiórze

 

ZARZĄDZENIE NR 21a/IV/2015 WÓJTA GMINY KOBIÓR z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

 

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobiór z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie informacji o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

 

UCHWAŁA NR XX/149/12 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Kobiór na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 

UCHWAŁA NR XXVII/191/13 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Kobiór na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 

Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej nr 40 w Bielsku-Białej z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie składu, siedziby, właściwości miejscowej i pełnionych dyżurów przez Komisję

 

WYJAŚNIENIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ DOTYCZĄCE UDZIAŁU W PRACACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

 

Wykaz złożonych zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 lutego 2015r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Joanna Holeczek dnia 23.04.2015
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 13.07.2015. Wygasa 13.07.2015. Odsłon 6183
Wersja : 1 2 3 4 5 6 
Początek strony