Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: XXXIV/253/14, Z dnia: 30.09.2014

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu położonego w Kobiórze przy ulicy Tuwima przez okres 6 lat.
Załączniki:
XXXIV25314.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 07.10.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.10.2014 , wersja 1

Numer: X/63/11, Z dnia: 27.10.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/3/162/05 Rady Gminy Kobiór z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów zatudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kobiór
Załączniki:
x6311.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: IX/46/11, Z dnia: 31.08.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2011 rok
Załączniki:
ix4611.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: X/61/11, Z dnia: 27.10.2011

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Załączniki:
x6111.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XVI/98/12, Z dnia: 28.06.2012

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za 2011r
Załączniki:
xvi9812.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XXXII/237/14, Z dnia: 27.06.2014

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kobiór za 2013 r.
Załączniki:
XXXII23714.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 03.07.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 04.07.2014 , wersja 1

Numer: X/64/11, Z dnia: 27.10.2011

, Zmieniana: VIII/43/11
w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/43/11 Rady Gminy Kobiór z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego
Załączniki:
x6411.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XI/70/11, Z dnia: 30.11.2011

, Zmieniana:  
w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok
Załączniki:
xi7011.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XXVII/195/13, Z dnia: 29.10.2013

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych
Załączniki:
xxvii19513.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: I/3/10, Z dnia: 02.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej
Załączniki:
i310.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XXXI/235/14, Z dnia: 22.05.2014

, Zmieniana:  
w sprawie poparcia stanowiska regionalnych organizacji samorządowych – sygnatariuszy Ogólnopolskiego
Porozumienia Organizacji Samorządowych w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniu
w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz zmianie niektórych ustaw
(projekt z 30 sierpnia 2013 r. – druk sejmowy nr 1699)
Załączniki:
XXXI23514.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 02.06.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.06.2014 , wersja 1

Numer: XI/69/11, Z dnia: 30.11.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kobiór Nr XI/65/07 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy, informacji i deklaracji podatkowych
Załączniki:
xi6911.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XX/139/12, Z dnia: 28.12.2012

, Zmieniana:  
w sprawie budżetu Gminy Kobiór na rok 2013
Załączniki:
xx13912.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XXXV/255/14, Z dnia: 30.10.2014

, Zmieniana:  
w sprawie podatku od nieruchomości na 2015 rok
Załączniki:
XXXV-255-14.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 30.11.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.12.2014 , wersja 3

Numer: XVI/108/12, Z dnia: 28.06.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/3/162/05 Rady Gminy Kobiór z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kobiór
Załączniki:
xvi10812.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 18  prawy
Początek strony