Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: V/36/11, Z dnia: 28.04.2011

, Zmieniana:  
w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego
Załączniki:
v3611.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: V/28/11, Z dnia: 28.04.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2011 rok
Załączniki:
v2811.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: V/37/11, Z dnia: 28.04.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/158/2008 z dnia 11 grudnia 2008 w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kobiór
Załączniki:
v3711.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: V/29/11, Z dnia: 28.04.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2011 rok
Załączniki:
v2911.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: V/31/11, Z dnia: 28.04.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Domu Kultury w Kobiórze
Załączniki:
v3111.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: V/35/11, Z dnia: 28.04.2011

, Zmieniana:  
w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok
Załączniki:
v3511.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: V/33/11, Z dnia: 28.04.2011

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Gminne Przedszkole w Kobiórze
Załączniki:
v3311.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: V/34/11, Z dnia: 28.04.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zawarcia porozumienia z miastem Tychy określającego zasady współdziałania w realizacji zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w odniesieniu do osób z terenu gminy Kobiór doprowadzanych do Izby Wytrzeźwień w Tychach
Załączniki:
v3411.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: IV/27/11, Z dnia: 08.03.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Statutu Kobiórskiego Zakładu Komunalnego
Załączniki:
iv2711.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: IV/22/11, Z dnia: 08.03.2011

, Zmieniana: III/19/11
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/19/11 Rady Gminy Kobiór w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2011-2014
Załączniki:
iv2211.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: IV/24/11, Z dnia: 08.03.2011

, Zmieniana:  
w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli
Załączniki:
iv2411.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 08.03.2011.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 2

Numer: IV/25/11, Z dnia: 08.03.2011

, Zmieniana:  
w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego
Załączniki:
iv2511.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: IV/23/11, Z dnia: 08.03.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2011 rok
Załączniki:
iv2311.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: IV/26/11, Z dnia: 08.03.2011

, Zmieniana:  
w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego
Załączniki:
iv2611.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: III/20/11, Z dnia: 27.01.2011

, Zmieniana:  
w sprawie budżetu Gminy Kobiór na rok 2011
Załączniki:
iii2011.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1
 lewy  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Początek strony