Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: XXVI/186/13, Z dnia: 26.09.2013

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobiór
Załączniki:
xxvi18613.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: IV/23/11, Z dnia: 08.03.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2011 rok
Załączniki:
iv2311.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XXXIII/250/14, Z dnia: 04.09.2014

, Zmieniana:  
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze do prowadzenia postępowań w sprawach udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym
Załączniki:
XXXIII25014.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 18.09.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 05.03.2015 , wersja 1

Numer: XVI/106/12, Z dnia: 28.06.2012

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesienia własności w trybie zamiany części nieruchomości powstałych na skutek połączenia i podziału
Załączniki:
xvi10612.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XXX/224/14, Z dnia: 27.03.2014

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na lata 2014 - 2015''
Załączniki:
XXX22414.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 24.04.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 30.04.2014 , wersja 1

Numer: XXVII/190/13, Z dnia: 29.10.2013

, Zmieniana:  
w sprawie opinii o zmianie przebiegu granicy z Gminą Orzesze
Załączniki:
xxvii19013.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 29.10.2013.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 2

Numer: II/12/10, Z dnia: 28.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powołania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w Gminie Kobiór
Załączniki:
ii1210.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XXVIII/201/13, Z dnia: 19.12.2013

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia w 2014 r. pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
Załączniki:
xxviii20113.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: X/54/11, Z dnia: 27.10.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/46/11 Rady Gminy Kobiór z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2011 rok
Załączniki:
x5411.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: II/8/10, Z dnia: 28.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2010 r.
Załączniki:
ii810.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 28.12.2010.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 2

Numer: XIV/88/12, Z dnia: 26.04.2012

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kobiór w przedmiocie zmiany granic Gminy
Załączniki:
xiv8812.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XX/136/12, Z dnia: 28.12.2012

, Zmieniana: XII/73/11
w sprawie zmiany uchwały Nr XII/73/11 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2011roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2012-2021
Załączniki:
xx13612.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XXXV/256/14, Z dnia: 30.10.2014

, Zmieniana:  
w sprawie powierzenia Gminie Pszczyna do realizacji zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Wolnych Chrześcijan w Rzeczypospolitej Polskiej
Załączniki:
XXXV-256-14.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 30.11.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.12.2014 , wersja 1

Numer: XIX/127/12, Z dnia: 26.11.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na realizację zadania pod nazwą: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze (etap I)".
Załączniki:
xix12712.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: IV/26/11, Z dnia: 08.03.2011

, Zmieniana:  
w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego
Załączniki:
iv2611.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1
 lewy  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Początek strony