Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: IX/51/11, Z dnia: 31.08.2011

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych w Gminie Kobiór na lata
2012 2014 przedłożonego przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Tychach
Załączniki:
ix5111.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 31.08.2011.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 2

Numer: II/9/10, Z dnia: 28.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.
Załączniki:
ii910.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 28.12.2010.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 2

Numer: XXXIII/249/14, Z dnia: 04.09.2014

, Zmieniana:  
w sprawie powołania Skarbnika Gminy
Załączniki:
XXXIII24914.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 18.09.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 05.03.2015 , wersja 1

Numer: XXXIII/244/14, Z dnia: 04.09.2014

, Zmieniana:  
w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych w Gminie Kobiór na lata 2015 2019
Załączniki:
XXXIII24414.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 18.09.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 05.03.2015 , wersja 1

Numer: XXVIII/197/13, Z dnia: 19.12.2013

, Zmieniana:  
w sprawie zmian budżetu Gminy Kobiór na 2013 rok
Załączniki:
xxviii19713.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XXX/219/14, Z dnia: 27.03.2014

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentów miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobiór
Załączniki:
XXX21914.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 24.04.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 30.04.2014 , wersja 1

Numer: XXIX/209/14, Z dnia: 30.01.2014

, Zmieniana:  
w sprawie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
Załączniki:
xxix20914.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 30.01.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 2

Numer: XXI/153/13, Z dnia: 07.02.2013

, Zmieniana: XX/138/12
w sprawie zmiany uchwały Nr XX/138/2012 Rady Gminy Kobiór z dnia 28 grudnia 2012roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2013-2021
Załączniki:
xxi15313.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XVII/115/12, Z dnia: 13.09.2012

, Zmieniana:  
w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Kobiórze
Załączniki:
xvii11512.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: II/14/10, Z dnia: 28.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia zasad i trybu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Załączniki:
ii1410.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XXVIII/203/13, Z dnia: 19.12.2013

, Zmieniana:  
w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok
Załączniki:
xxviii20313.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XXXII/242/14, Z dnia: 27.06.2014

, Zmieniana:  
w sprawie opinii o utworzeniu wspólnego z gminami Goczałkowice-Zdrój i Suszec okręgu wyborczego dla
przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu Pszczyńskiego
Załączniki:
XXXII24214.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 03.07.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 04.07.2014 , wersja 1

Numer: XV/95/12, Z dnia: 24.05.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zgodnego sposobu podziału ostatecznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej, wpłat oraz planowanego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, pomiędzy gminami Kobiór i Wyry
Załączniki:
xv9512.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XIV/91/12, Z dnia: 26.04.2012

, Zmieniana:  
w sprawie poparcia dla starań o udzielenie koncesji dla telewizji Trwam
Załączniki:
xiv9112.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 26.04.2012.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 2

Numer: XXX/217/14, Z dnia: 27.03.2014

, Zmieniana:  
w sprawie zmian budżetu Gminy Kobiór na 2014 rok
Załączniki:
XXX21714.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 24.04.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 30.04.2014 , wersja 1
 lewy  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  z 18  prawy
Początek strony