Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XXX/221/14, Z dnia: 27.03.2014, Zmieniana:  
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Załączniki:
XXX22114.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia .
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 30.04.2014 , wersja 1
Początek strony