Zarządzenie

Zarządzenie nr 89/V/2020 Wójta Gminy Kobiór z dnia 9.09.2020 r. w sprawie poddania konsultacjom społecznym projektów uchwał w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobiór, oraz w sprawie Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Treść zarządzenia
Formularz konsultacji
Klauzula RODO


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Bożena Utrata dnia 11.09.2020
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 11.09.2020. Wygasa 31.10.2020. Odsłon 10056
Początek strony