Ogłoszenie

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobiór"

Treść zawiadomienia

Brak załączników
Informacja wytworzona przez Agnieszka Szczyrbowska dnia 01.08.2018
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 01.08.2018. Wygasa 01.01.1970. Odsłon 15711
1