Obwieszczenie

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobiór zatwierdzonego uchwałą Nr XVIII/2/78/04 Rady Gminy z dnia 27 marca 2014 r.Załączniki:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobiór
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobiór
Załącznik graficzny do projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobiór
Informacja wytworzona przez Renata Szotek dnia 23.01.2015
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.01.2015. Wygasa 01.01.1970. Odsłon 15711
2