Wójt Gminy Kobiór podaje do publicznej wiadomości

informację o przystąpieniu do procedury udziału społeczeństwa, w postępowaniu w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskodla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali warsztatu mechanicznego dla potrzeb instalacji do cynkowania ogniowego na działce 1660/44 przy ul. Centralnej 56 w Kobiórze.


 

Treść informacji


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Agnieszka Szczyrbowska dnia 26.05.2015
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 28.05.2015. Wygasa 18.06.2015. Odsłon 9373
Początek strony