Obwieszczenie

Wójt Gminy Kobiór podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do procedury udziału społeczeństwa, w postępowaniu w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko p.n. "Uruchomienie zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zlokalizowanego w Kobiórze przy ul. Centralnej 56, na działce o nr ew. 1660/44"


 

Treść obwieszczenia


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Agnieszka Szczyrbowska dnia 23.02.2016
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2016. Wygasa 15.03.2016. Odsłon 9431
Początek strony