Obwieszczenie

Wójt Gminy Kobiór zawiadamia o wszczęciu postępowania, w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: "Rozbudowa ul. Rodzinnej (drogi powiatowej nr 4147 S) w Kobiórze na odcinku od km 0+000 do km 2+000” w ramach zadania pn.: "Przebudowa ulicy Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1"


powrót...
Załączniki:
Treść obwieszczenia
Informacja wytworzona przez Agnieszka Szczyrbowska dnia 10.03.2015
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 10.03.2015. Wygasa -. Odsłon 15711
Początek strony