Zarządzenie

Zarządzenie nr 32/IV/2017 Wójta Gminy Kobiór z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kobiór za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Kobiór za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1 - sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kobiór za 2016 rok
Załącznik nr 2 - informacja o stanie mienia za 2016 rok

Brak załączników
Informacja wytworzona przez Gabriela Zając dnia 06.04.2017
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 07.04.2017. Wygasa 01.01.1970. Odsłon 15629
1