Numery kont bankowych

KONTA BANKOWE URZĘDU GMINY KOBIÓR

 

Konto: 66 8448 0004 0017 6154 2014 0255 - dochody Gminy

- opłata za najem, dzierżawę gruntu pod garażami, pawilonami handlowymi,

- opłata za wynajem lokali użytkowych,

- wpłaty za udostępnienie danych osobowych,

- opłata skarbowa,

- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,

- opłata za zajęcie pasa drogowego,

- opłata targowa,

- opłata za bezumowne korzystanie z lokali gminy

 

Konto: 19 8448 0004 0017 6154 2024 0235 - depozyty

- wadia kaucje,

- zabezpieczenia należytego wykonania robót

 

UWAGA: wpłaty z tytułu podatków, opłat za odbiór odpadów komunalnych dokonywane są na indywidualne rachunki bankowe

Informacja wytworzona przez Gabriela Zając dnia 19.02.2020 9:40
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 19.02.2020 9:40. Odsłon 1353, Wersja 2