Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: RG.0007.24.2015, Z dnia: 12.03.2015, Zmieniana: XXXV/260/14
w sprawie : zmiany uchwały Nr XXXVI/260/14 Rady Gminy Kobiór z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2015 roku
Załączniki:
RG.0007.24.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 20.03.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.03.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.25.2015, Z dnia: 12.03.2015, Zmieniana:  
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Załączniki:
RG.0007.25.2015.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 20.03.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.03.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.26.2015, Z dnia: 12.03.2015, Zmieniana:  
w sprawie określenia kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego
Załączniki:
RG.0007.26.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 20.03.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.03.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.27.2015, Z dnia: 12.03.2015, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego w budynku położonym w Kobiórze przy ulicy Centralnej 117 wraz z wydzierżawieniem przyległego gruntu niezbędnego do jego funkcjonowania
Załączniki:
RG.0007.27.2015.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 20.03.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.03.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.28.2015, Z dnia: 12.03.2015, Zmieniana:  
w sprawie Gminnego Programu wspierania rodziny na lata 2015 - 2017
Załączniki:
RG.0007.28.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 20.03.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.03.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.30.2015, Z dnia: 12.03.2015, Zmieniana:  
w sprawie opinii o zmianie przebiegu granicy z Gminą Orzesze
Załączniki:
RG.0007.30.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 20.03.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.03.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.31.2015, Z dnia: 12.03.2015, Zmieniana:  
w sprawie w sprawie określenia warunków rozwoju sportu na terenie Gminy Kobiór i trybu ich finansowania
Załączniki:
RG.0007.31.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 20.03.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.03.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.32.2015, Z dnia: 12.03.2015, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego przy ulicy Kobiórskiej 5, w Kobiórze
Załączniki:
RG.0007.32.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 20.03.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.03.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.33.2015, Z dnia: 12.03.2015, Zmieniana:  
w sprawie uchylenia uchwały Nr RG.0007.14.2014 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2014 r., w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu komunalizacji mienia
Załączniki:
RG.0007.33.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 20.03.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.03.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.34.2015, Z dnia: 12.03.2015, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok
Załączniki:
RG.0007.34.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 20.03.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.03.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.35.2015, Z dnia: 12.03.2015, Zmieniana:  
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobiór w roku 2015
Załączniki:
RG.0007.35.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 20.03.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.03.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.29.2015, Z dnia: 12.03.2015, Zmieniana:  
w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.29.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 20.03.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.03.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.15.2015, Z dnia: 05.02.2015, Zmieniana:  
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.
Załączniki:
RG.0007.15.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 13.02.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 18.02.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.16.2015, Z dnia: 05.02.2015, Zmieniana:  
w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2015 r.
Załączniki:
RG.0007.16.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 13.02.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 18.02.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.17.2015, Z dnia: 05.02.2015, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kobiór na lata 2014 - 2019
Załączniki:
RG.0007.17.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 13.02.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 18.02.2015 , wersja 1
 lewy  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Początek strony