Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: RG.0007.59.2015, Z dnia: 24.09.2015, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Uchwały Nr RG.0007.25.2015 z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Załączniki:
RG.0007.59.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 07.10.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 07.10.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.60.2015, Z dnia: 24.09.2015, Zmieniana:  
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.60.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 07.10.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 07.10.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.61.2015, Z dnia: 24.09.2015, Zmieniana:  
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Załączniki:
RG.0007.61.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 07.10.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 07.10.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.62.2015, Z dnia: 24.09.2015, Zmieniana:  
w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
Załączniki:
RG.0007.62.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 07.10.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 07.10.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.63.2015, Z dnia: 24.09.2015, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia od Powiatu Pszczyńskiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych
Załączniki:
RG.0007.63.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 07.10.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 07.10.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.64.2015, Z dnia: 24.09.2015, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów z dotychczasowymi dzierżawcami gruntów stanowiących mwłasność Gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.64.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 07.10.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 07.10.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.42.2015, Z dnia: 18.06.2015, Zmieniana:  
w sprawie zmiany składu komisji stałej - Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa
Załączniki:
RG.0007.42.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 30.06.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 02.07.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.43.2015, Z dnia: 18.06.2015, Zmieniana:  
w sprawie zmiany składu komisji stałej - Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia
Załączniki:
RG.0007.43.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 30.06.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 02.07.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.44.2015, Z dnia: 18.06.2015, Zmieniana:  
w sprawie zmiany składu komisji stałej - Komisji Budżetu i Finansów
Załączniki:
RG.0007.44.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 30.06.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 02.07.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.45.2015, Z dnia: 18.06.2015, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kobiór za 2014r.
Załączniki:
RG.0007.45.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 30.06.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 02.07.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.46.2015, Z dnia: 18.06.2015, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za 2014 rok
Załączniki:
RG.0007.46.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 30.06.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 02.07.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.47.2015, Z dnia: 18.06.2015, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2015 rok
Załączniki:
RG.0007.47.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 30.06.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 02.07.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.48.2015, Z dnia: 18.06.2015, Zmieniana:  
w sprawie: zmiany uchwały Nr RG.0007.11.2014 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2015-2027
Załączniki:
RG.0007.48.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 30.06.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 02.07.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.49.2015, Z dnia: 18.06.2015, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/5/172/06 Rady Gminy Kobiór z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie usług opiekuńczych i kosztów sprawienia pogrzebu
Załączniki:
RG.0007.49.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 30.06.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 02.07.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.50.2015, Z dnia: 18.06.2015, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego oznaczonego nr „9” przy ulicy Centralnej 57, w Kobiórze
Załączniki:
RG.0007.50.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 30.06.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 02.07.2015 , wersja 1
 lewy  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Początek strony