Współpraca z organizacjami pozarządowymi

UCHWAŁA NR RG.0007.238.2017 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

 

Sprawozdanie z realizacji w 2017 roku Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

UCHWAŁA NR RG.007.158.2016 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

 

UCHWAŁA NR RG.0007.80.2015 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

 

UCHWAŁA NR RG.0007.34.2015 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

 

UCHWAŁA NR RG.0007.13.2014 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

 

UCHWAŁA NR XXVIII/203/13 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.

 

UCHWAŁA NR XX/147/12 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.

 

UCHWAŁA NR XI/70/11 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.

 

UCHWAŁA NR V/35/11 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.

 

UCHWAŁA NR II/14/10 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Informacja wytworzona przez Joanna Holeczek dnia 01.06.2018
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 04.06.2018. Odsłon 1749, Wersja 3drukuj
Wersja : 1 2 3 4 
Początek strony