Przystąpienie do konsultacji społecznych projektów uchwał dotyczących systemu gospodarki odpadami (wygasły...)

Konsultacjom podlegać będą projekty uchwał w sprawie:
- ustalenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
- ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku
- zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- ustalenia wzrou deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomościProtokół z przebiegu konsultacji społecznych

Ogłoszenie
Zarządzenie nr 32/IV/2015 Wótja Gminy Kobiór z dnia 8 kwietnia 2015r.w sprawie poddania konsultacjom społecznym projektów uchwał
Uzasadnienie
Formularz konsultacji
Projekt uchwały w sprawie ustalenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku
Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzrou deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Wzór deklaracji


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Bożena Utrata dnia 06.05.2015
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 28.08.2015. Wygasa 01.08.2015. Odsłon 4168
Wersja : 1 2 3 4 5 
Początek strony