Przystąpienie do konsultacji społecznych projektów uchwał dotyczących wprowadzenia obowiązków wynikających ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Konsultacjom podlegać będą projekty uchwał w sprawie:
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobiór
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wysokości cen za te usługi.


 

Zarządzenie nr 103/IV/2015 Wójta Gminy Kobiór z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie poddania konsultacjom projektów uchwał
Ogłoszenie Wójta Gminy Kobiór o poddaniu konsultacjom społecznym projektów uchwał

Formularz konultacji
Projekt uchwały w sprawie w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wysokości cen za te usługi

Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobiór
Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Bożena Utrata dnia 28.08.2015
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 28.08.2015. Wygasa -. Odsłon 3938
Wersja : 1 2 3 
Początek strony