Konsultacje społeczne projektów uchwał regulujących zagadnienia związane z gospodarką odpadami na terenie gminy Kobiór

Zarządzenie nr 89/V/2020 Wójta Gminy Kobiór z dnia 9.09.2020 r. w sprawie poddania konsultacjom społecznym projektów uchwał w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobiór, oraz w sprawie Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Formularz konsultacji

Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobiór

Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Klauzula RODO

Brak załączników
Informacja wytworzona przez Bożena Utrata dnia 14.09.2020
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 14.09.2020. Wygasa 30.11.2020. Odsłon 4018
1