Konsultacje społeczne projektów uchwał w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobiór oraz w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów

Zarządzenie nr 123/V/2022 Wójta Gminy Kobiór z dnia 2.11.2022 r. w sprawie poddania konsultacjom społecznym projektów uchwał w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobiór oraz w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Treść zarządzenia

Formularz konsultacji
Projekt - regulamin
Projekt - szczegółowy sposób świadczenia usług
Klauzula RODO
powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Bożena Utrata dnia 07.11.2022
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 07.11.2022. Wygasa 31.12.2022. Odsłon 5084
Wersja : 1 2 3 4 
Początek strony