Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu na realizację/wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2018

Konkurs na realizację/wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2018

Wzór umowy o realizację/wsparcie realizacji zadania publicznego
Oferta realizacji zadania publicznego

UCHWAŁA NR RG.0007.238.2017 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.Brak załączników
Informacja wytworzona przez Joanna Holeczek dnia 08.08.2018
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 10.09.2018. Wygasa 01.01.1970. Odsłon 423
2